Српски | EnglishРаспоред наставе за 2016/2017. годину

  Рударски одсек Геолошки одсек
Распоред наставе за основне студије II семестар II семестар СП ГЕОЛОГИЈА
  IV семестар II семестар СП ХГ
  VI семестар Руд.инж. II семестар СП ГТ
  VI семестар Нафта II семестар СП ГФ
  VI семестар Заштита IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА
  VIII семестар РИ-Површинска IV семестар СП ХГ
  VIII семестар РИ-Подземна екс IV семестар СП ГТ
  VIII семестар РИ-Подземна градња IV семестар СП ГФ
  VIII семестар РИ-Механизација VI семестар СП ГЕО М1 РГ
  VIII семестар РИ-Мерења VI семестар СП ГЕО М2 ПАЛ
  VIII семестар РИ-ПМС VI семестар СП ГЕО М3 МК
  VIII семестар Нафта-ЕМГ VI семестар СП ГЕО М4 ПГ
  VIII семестар Заштита живот. сред. VI семестар СП ГЕО М5 ЕГ
  VI семестар СП ХГ
  VI семестар СП ГТ
    VI семестар СП ГФ
    VIII семестар СП ХГ
  VIII семестар СП ГТ
  VIII семестар СП ГФ
     
Распоред - СТАРА АКРЕДИТАЦИЈА 2009 VI семестар Инжењерство ЗЖС
  VI семестар ИНГ
  VI семестар РИ
  VIII семестар Гасна тех.
  VIII семестар Екс. течних и гас. м.с.
  VIII семестар Инжењерство ЗНР
  VIII семестар Инжењерство ЗЖС
  VIII семестар Механизација
  VIII семестар ПМС
  VIII семестар Површинска екс
  VIII семестар Подз. градња
  VIII семестар Подземна екс.
  VIII семестар Мерења
     
Распоред по групама - Рударски одсек
     
Распоред наставе за мастер студије    
II СЕМЕСТАР    
  II семестар Површинска ЕЛМС II семестар СП ГЕОЛОГИЈА М1 РГ
  II семестар Подземна ЕЛМС II семестар СП ГЕОЛОГИЈА М2 ПАЛ
  II семестар Нафта и гас II семестар СП ГЕОЛОГИЈА М3 МК
  II семестар Заштита животне среине II семестар СП ГЕОЛОГИЈА М4 ПГ
  II семестар СП ГЕОЛОГИЈА М5 ЕГ
  II семестар СП ГЕОЛОГИЈА М6 ГНИГ
  II семестар СП ХГ
  II семестар СП ГТ
  II семестар СП ГФ
IV СЕМЕСТАР    
    IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА М1 РГ
    IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА М2 ПАЛ
    IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА М3 МК
    IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА М4 ПГ
    IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА М5 ЕГ
    IV семестар СП ГЕОЛОГИЈА М6 ГНИГ
     

 

Термини испитних рокова и распоред полагања испита

     
  Геолошки одсек (последња измена 14.09.2017.)  
  Рударски одсек I година (последња измена 30.05.2017.)  
  Рударски одсек II година (последња измена 11.09.2017.)  
  Рударски одсек III и IV година Нафта и гас (последња измена 19.04.2017.)  
  Рударски одсек III и IV година Рударско инжењерство (последња измена 01.09.2017.)  
  Рударски одсек III и IV година Заштита животне средине (последња измена 13.09.2017.)