Српски | EnglishСтипендије, конкурси и награде

За детаљније информације у вези са стипендијама обратити се у деканату или проф. др Зорану Глигорићу на e-mail:
prodekan.naukargf.bg.ac.rs .

Датум конкурса Конкурс Рок подношења пријаве
11.02.2019 Расписан је конкурс за три награде из Фонда Ј. Жујовић, Б. Миловановић и М. Милићевић


- детаљније -
01.03.2019
08.02.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Jagiellonian University, (Poland), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / Outgoing teaching staff на Jagiellonian University, (Poland).

Датум почетка пријаве кандидата: 08. 02. 2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 01. 04. 2019. 17:00

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 08. 04. 2019. 17:00

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора Jagiellonian University
01.04.2019
08.02.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of Bologna, (Italy), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / Outgoing teaching staff на University of Bologna, (Italy).

Датум почетка пријаве кандидата: 08. 02. 2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 01. 04. 2019. 17:00

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 08. 04. 2019. 17:00

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора University of Bologna
01.04.2019
03.02.2019 Отворен је конкурс за добијање 122 стипендије за наставак бесплатног школовања у Руској Федерацији на мастер и докторским студијама. Конкурс је отворен до 5. марта 2019. године.

У прилогу су дати услови конкурса.


- услови конкурса - детаљније -
05.03.2019
30.01.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Heidelberg University, (Germany), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету Heidelberg University, (Germany).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 15.04.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 19.04.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора Heidelberg University
15.04.2019
30.01.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of Zagreb, (Croatia), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету University of Zagreb, (Croatia).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 15.04.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 19.04.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора University of Zagreb
19.04.2019
30.01.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Univerzity of Graz, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету Univerzity of Graz, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 16.04.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 19.04.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора Univerzity of Graz
16.04.2019
30.01.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of Leoben, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету University of Leoben, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 13.05.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 15.05.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора University of Leoben
13.05.2019
30.01.2019 Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of TU Wien, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету University of TU Wien, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 08.03.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 12.03.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора TU Wien
08.03.2019
25.01.2019 Универзитет у Београду је расписао конкурс за награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студента. Детаљније инфомације о самом конкурсу можете наћи на интернет страници http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1116 а правилник се налази на следећем линку: http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Контакст особа за студенте Рударско геолошког факултета Универзитета у Београду који желе да конкуришу за награду је продекан за науку др Весна Ристић Вакањац.

Рок за пријаву и достављање радова у штампаном и електронском облику је 15. март 2019. године.
15.03.2019
25.01.2019 Обавештавамо Вас да град Београд организује традиционалну доделу Награда града Београда за 2018. годину. Нaгрaдa грaдa Бeoгрaдa дoдeљуje сe зa дeлo кoje прeдстaвљa нajврeдниje дoстигнућe у умeтнoсти, нaуци, мeдицини, aрхитeктури и урбaнизму, пoљoприврeди, нoвинaрству, oбрaзoвaњу, спoрту и зaштити живoтнe срeдинe. Нaгрaдa грaдa Бeoгрaдa дoдeљуje сe и зa хeрojскo дeлo, зa дугoгoдишњи рaд и трajaн дoпринoс рaзвojу грaдa Бeoгрaдa и зa изузeтaн дoпринoс у рeaлизaциjи дoгaђaja oд знaчaja зa грaд Бeoгрaд.

Више информација о условима за додељивање награда града Београда за 2018. годину можете да сазнате на следећем линку: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1756144-obavestenje-o-uslovima-za-dodeljivanje-nagrada-grada-beograda-za-2018-godinu/
20.02.2019
28.12.2018 Амбасада Француске и Француски институт расписали су конкурс за стипендије Владе Француске за мастер 2 ниво и докторате у коменторству, за студије на француском или енглеском језику. Све области су заступљене. Конкурс за стипендије 2019-2020. отворен је до 18. марта. 2019.

Студенти сами одлучују о избору студијског програма и могу да конкуришу за разне програме стипендија:

- мастер 2 - све области
- мастер 2 - стипендија за бивше матуранте Математичке гимназије у Београду
- докторат у коменторству
- стипендија за Националну високу школу за лепу уметност (ЕНСБА).

Услови и критеријуми налазе се на сајтовима:

www.institutfrancais.rs

www.srbija.campusfrance.org
20.03.2019