Српски | EnglishПодземна експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије

Студијски програм Подземна експлоатација образује рударске стручњаке који ће моћи да решавају све задатке везане за ефикасну, економски оправдану и безбедну подземну експлоатацију лежишта минералних сировина. То подразумева стицање неопходних знања за планирање, пројектовање, праћење система у рударству и шире, као и руковођење и управљање истима. За решавање ових проблема, данас се у великој мери користе идеје и методе вишекритеријумског одлучивања и оптимизације. Овако оспособљени инжењери биће радо прихваћени у домаћој и светској рударској науци и пракси.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда подземних просторија 2 +2 6 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Пројектовање подземних производних система 2 +2 6 Oбавезан   Глигорић Зоран
Вентилација рудника 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
Предмет изборног блока12 2 +1
Предмет изборног блока13 2 +1
Предмет изборног блока14 2 +1
Организација рударске производње 2 +2 6 Oбавезан   Глигорић Зоран
Предмет изборног блока15 2 +1
Предмет изборног блока16 2 +1
Предмет изборног блока17 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОД-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Лапчевић Вељко
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок12 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Машине за подземну експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок13 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Неконвенционалне методе откопавања 2 +1 4 Изборни  
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Управљање пројектима у подземној експлоатацији I 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
Изборни блок14 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 2 +1 4 Изборни   Торбица Славко
Технологија подземног транспорта и извоза 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок15 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Подземна експлоатација и прерада украсног камена 2 +1 4 Изборни  
Технологија подземне експлоатације слојевитих лежишта 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
  Глигорић Зоран
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Изборни блок16 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
Мерења у подземним објектима 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
Изборни блок17 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе евалуације пројеката у минералној индустрији 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
  Глушчевић Бранко
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години