Српски | EnglishМеханизација у рударству - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока33 2 +2
Предмет изборног блока34 2 +2
Предмет изборног блока35 2 +2
Предмет изборног блока36 2 +2
Предмет изборног блока37 2 +2
Предмет изборног блока38 2 +2
Предмет изборног блока39 2 +2
Предмет изборног блока40 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок33 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Изборни блок34 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Експертни системи и неуронске мреже 2 +2 6 Изборни  
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима 2 +2 6 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Изборни блок35 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни  
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
Изборни блок36 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Роботика производних процеса 2 +2 6 Изборни  
Специјални системи за транспорт и утовар у подземној експлоатацији 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Статика и динамика рударских машина 2 +2 6 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок37 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарски интегрисане технологије 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Пројектовање рударских машина 2 +2 6 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Изборни блок38 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Сигурност функционисања 2 +2 6 Изборни  
Системи аутоматског управљања 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
Транспорт флуида у рударству 2 +2 6 Изборни
Изборни блок39 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Феномени преноса топлоте и масе 2 +2 6 Изборни   Живковић Марија
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 +2 6 Изборни   Колоња Божо
Изборни блок40 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години