Српски | EnglishРударско инжењерство - дипломске академске студије - мастер

Студијски програм Рударско инжењерство се одликује флексибилним курикулумом који представља логичан наставак студијског програма основних академских студија. Студентима, који су на основним академским студијама стекли опште инжењерско образовање, и који су, према својим жељама и афинитетима, сами креирали степен и карактер усмерења, на дипломским академским студијама се нуди даље продубљивање знања и вештина у одређеним специјалностима. Свршени студенти овог студијског програма у зависности од усмерења/модула добијају диплому дипломирани инжењер рударства – мастер, и истовремено стичу јасно профилисане компетенције које их чине релевантним за тржиште рада. Програм траје једну годину (два семестра), односно 60 ЕСПБ, има јасну структуру и подељен је на седам модула

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Модули: