Српски | EnglishРударско инжењерство - основне академске студије

Повезујући основне природне и техничке науке са наукама из области рударства и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског програма Рударско инжењерство, осмишљен је тако да студенте оспособи да стечена знања и вештине примене у решавању реалних проблема сложених природних, привредних и пословних система.

Основне академске студије на студијском програму се остварују кроз 240 ЕСПБ бодова, у трајању од четири академске године. У прве две године студија студенти се едукују из области природно-математичких наука (физикa, хемијa, математикa, механикa, информатикa). Такође се едукација врши из општих инжењерских дисциплина (термодинамикa, основe машинства и електротехнике, технологијa материјала) и специфичних геолошких дисциплина (основе геологије, минералогија, петрографија и лежишта минералних сировина). Трећа и четврта година студија се састоје од обавезних и изборних предмета распоређених на седам модула. Сваки модул је дефинисан одговарајућим комбинацијама обавезних и изборних предмета, које уско профилишу одређени модул, а студентима дају неопходна знања о технологији експлоатације лежишта минералних сировина и стручне дисциплине.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Маринковић Бобан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Герзина Наташа
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Маринковић Бобан
  Радојичић Марија
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Васковић Нада
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Трифуновић Првослав
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Драгишић Веселин
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Станков Драган
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе бушења и минирања 2 +2 4 Oбавезан   Кричак Лазар
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Торбица Славко
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Димитријевић Бојан
  Кричак Лазар
  Илић Саша
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
Рударске машине 2 +2 5 Oбавезан   Чокорило Војин
  Игњатовић Драган
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 6 Oбавезан   Ганић Александар
Транспорт у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Ристовић Ивица
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ри) 0 +8 4 Oбавезан   Кричак Лазар
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија 2 +1 4 Изборни  
Геомеханика 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Законска регулатива у рударству 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Нацртна геометрија - Котирана пројекција 2 +1 4 Изборни  
Архитектура рачунара и оперативни системи 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлозиви и системи за иницирање 2 +1 4 Изборни   Трифуновић Првослав
Истражно бушење 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Одводњавање рудника 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Вучинић Душица
Хидрауличне и пнеуматске машине 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Снабдевање рударских постројења електричном енергијом 2 +1 4 Изборни  
Основе електронике и телеметрије 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Грађевинарство у рударству 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Електричне машине и уређаји у рударству 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Истражни радови 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Методе испитивања минералних и техногених сировина 2 +1 4 Изборни   Лазић Предраг
  Пачевски Александар
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Принципи програмирања и виши програмски језик 2 +1 4 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години