Српски | English



Геотехника - дипломске академске студије - мастер

Дипломске академске студије геотехнике образују компетентне стручњаке са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за квалификацију дипломирани инжењер геотехнике-мастер, која је предвиђена Националним оквиром квалификација. Овај студијски програм је једини у академској мрежи Србије, који нуди дипломско академско -мастер- образовање из области геотехнике. То је програм, осмишљен тако да код студента развије вештине и способности за: пројектовање и извођење комплексних истраживања којима се утврђују геотехничка својства терена у интеракцији са разноврсним инжењерским активностима, обраду и интерпретацију резултата истраживања и, на основу њих, предлагање оптималних и рационалних пројектних решења. Резултати комплексних геотехничких истраживања су неопходни улазни подаци при многим инжењерским активностима у: просторном и урбанистичком планирању, пројектовању и грађењу најразличитијих објеката, изучавању природних-геолошких хазарда и заштити и очувању природне средине. Студијски програм за геотехнику омогућује дипломираним инжењерима да својим знањем, касније у пракси, значајно допринесу рационалној изградњи, бољем коришћењу природних материјала, очувању простора са планерско-урбанистичког аспекта, економичнијој ревитализацији и санацији постојећих објеката, заштити природне средине и др., и тиме представљају важан елемент у привредном развоју наше земље

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена 2 3 +2 6 Oбавезан   Лапчевић Радојица
  Марјановић Милош
Геостатички прорачуни 2 2 +3 6 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Геотехничке мелиорације 2 2 +3 6 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Инжењерска геодинамика 2 2 +3 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Механика тла 2 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Фундирање 2 2 +2 4 Oбавезан   Ракић Драгослав
Студијски истраживачки рад (ГТ) 0 +0 +8 4 Oбавезан
Стручна пракса (гт) 0 +0 +3 2 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 18 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години