Српски | EnglishГеотехника - основне академске студије

Геотехника је интердисциплинарна научна област која чини спој између геологије, као природне науке и техничких наука, пре свега грађевинарства и рударства. Инжењери геотехнике учествују у истраживањима терена за потребе урбанистичког планирања, пројектовања и грађења објеката високоградње, путева, пруга, аеродрома, тунела, мостова, брана и др. На студијском програму се стичу теоријска и практична знања неопходна при истраживањима и санацији клизишта, одрона, тецишта и осталих савремених инжењерско геолошких процеса, као и у заштити геолошке и животне средине.
Студије: основне академске (4 године) и дипломске академске (1 година).
Места запослења: Геолошки институт Србије, ЕПС, Геосонда, Косовопројект, Енергопројект, Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Институт за испитивање материјала, Рударски институт, као и већи број приватних предузећа.

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Предмет изборног блока1 2 +3
Предмет изборног блока2 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Информатика 1 2 +3 6 Изборни   Станковић Ранка
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Теренска настава из Основа геотехнике 0 +1 1 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан   Гроздановић Инес
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Геотехнички истражни радови 2 +1 3 Oбавезан   Лапчевић Радојица
  Марјановић Милош
Наука о чврстоћи 2 +3 5 Oбавезан   Ћорић Станко
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +0 2 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан   Чаки Ласло
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан   Марјановић Милош
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 6 Oбавезан   Лукић Драган
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Методе инжењескогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +1
Теренска настава из Метода ИГ истраживања 0 +2 3 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи сеизмологије 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Апликација софтвера у геотехници 2 +2 5 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
  Марјановић Милош
  Басарић Ирена
Изборни блок8 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни   Чаки Ласло
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Геотехничке мелиорације 3 +3 7 Oбавезан   Чаки Ласло
  Хаџи-Никовић Гордана
Геотехнички услови изградње објеката 2 +2 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Геотехника заштите животне средине 2 +1 3 Oбавезан   Ракић Драгослав
Предмет изборног блока9 2 +2
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Пројектовање ИГ истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Предмет изборног блока10 2 +1
Семинарски рад 0 +0 3 Oбавезан
Теренска настава - инжењерска пракса 0 +5 5 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
  Марјановић Милош
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни   Лапчевић Радојица
  Марјановић Милош
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни   Чаки Ласло
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години