Српски | EnglishГеофизика - основне академске студије

Геофизика је научна дисциплина која изучава природу, дејство и последице дејства сила на природну средину. Геофизика развија своје методе кроз директно осматрање поља дефинисаних силама и кроз осматрање појава физичких интеракција. Студенти ће научити како се инструменталним мерењима на терену решава грађа простора испод Земљине површи. Ако волите рад са инструментима, ако вас привлачи прецизност у мерењима, ако вас занима рад са рачунарима, ако сте склони решавању математичких и физичких проблема и коначно, ако вам се допада рад у природи, упишите геофизику! Постаните и ви члан наше малобројне породице од око 450 дипломираних инжењера-геофизичара од 1950. године до данас.
Студије: основне академске (3 године), дипломске академске (2 године) и докторске студије (3 године).
Места запослења: Геолошки институт Србије, Сеизмолошки завод, Нафтагас, Геомагнетски завод, Геофизички институт, низ приватних предузећа.

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Математика I 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Физика 2 3 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Николић Добрица
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Математика 3 3 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Енглески језик 3 1 +2 3 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока1 2 +2
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Oбавезан   Јеленковић Раде
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Основи нуклеарне физике 2 +2 5 Изборни   Трифковић Зоран
  Николић Добрица
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Основи сеизмологије 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Основи магнетометрије 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Стручна пракса из геофизике I 3 +0 2 Oбавезан   Цветков Весна
Предмет изборног блока6 2 +2
Теренска настава из геофизике I 2 +2 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
Завршни рад из геофизике 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Физичке основе геотермије 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години