Српски | EnglishХидрогеологија - докторске академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Студијски програм је конципиран на комбинацији обавезних и изборних курсева којима се студенти докторских студија уводе у хидрогеолошку «проблематику» сходно својим афинитетима и жељама за даље усавршавање након завршених дипломских академских студија. Настава се остварује у сарадњи са другим акредитованим студијским програмима Рударско-геолошког факултета. Посебан акценат стављен је на самостални научно-истраживачки рад из домена интересовања кандидата, почев од прве године студија. Предвиђене активности на првој години обухватају израду семинара, самосталног рада за публиковање и истраживачког пројекта са студијом оправданости по предложеној теми конкретне докторске дисертације. Оваква комбинација класичних предмета и самосталног истраживачког рада наставља се и интензивира током друге године студија, да би у последњој години студија студент био искључиво оријентисан на активности завршне обраде података и израде саме докторске дисертације, на бази сопственог истраживачког рада спроведеног у претходне две године и завршне године докторских студија. Свршени студент докторских студија хидрогеологије добија звање доктор наука – геолошко инжењерство, при чему су у додатку дипломе дефинисане одлике изборног афинитета кандидата (хидрогеологија).
Образовање кадрова, који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности у домену хидрогеологије, представља јасан циљ да се допринесе општем напредовању знања и да допринос напретку, не само хидрогеологије, већ научне мисли уопште. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери водити успешна истраживања из многобројних специјалности хидрогеологије и развити смисао за креирање предлога за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата и успостављање и развијање међународне научне сарадње .

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 1 1 +0 +5 6 Oбавезан   Папић Петар
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Миладиновић Саша
Самостални публиковани рад П1 1 +0 +3 4 Oбавезан   Папић Петар
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Милановић Саша
Пројекат докторске дисертације 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0
Практични истраживачки рад р1 0 +0 +7 10 Oбавезан
Претходна студија оправданости 2 +0 +4 10 Oбавезан   Стевановић Зоран
  Миленић Дејан
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока2 4 +0 +3
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура 4 +0 10 Изборни   Стевановић Зоран
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура 4 +0 10 Изборни   Драгишић Веселин
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Рабреновић Драгоман
  Ненадић Драженко
  Рундић Љупко
  Кнежевић Слободан
  Ганић Мери
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Ненадић Драженко
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 2 1 +0 +3 3 Oбавезан   Папић Петар
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Милановић Саша
Практични истраживачки рад р2 0 +0 +3 3 Oбавезан
Истраживачка студија 1 +0 +4 4 Oбавезан
Предмет изборног блока3 6 +0 +2
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине 3 +0 10 Oбавезан   Јемцов Игор
  Папић Петар
  Поломчић Душан
Рад са СЦИ листе (хг) 5 +0 +12 20 Oбавезан   Папић Петар
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Ристић - Вакањац Весна
  Поломчић Душан
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Милановић Саша
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода 6 +0 +2 20 Изборни   Стевановић Зоран
  Докмановић Петар
  Ристић - Вакањац Весна
  Поломчић Душан
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије 6 +0 +2 20 Изборни   Драгишић Веселин
  Крунић Оливера
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Папић Петар
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 50 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години