Српски | EnglishХидрогеологија - дипломске академске студије - мастер

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Усавршавање на Хидрогеологији кроз процес дипломских академских студија је прилагођавано новим сазнањима у хидрогеологији и сродним наукама, као и потребама научно истраживачког рада. Кроз израду дипломског рада и на бази избора опционих предмета студенти се заправо опредељују за један од два главна профила, односно уже научне области: 1. Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса или 2. Хидрогеоекологију. Дипломске академске студије на Студијском програму хидрогеологија, образују компетентне стручњаке са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за квалификацију дипломирани инжењер хидрогеологије-мастер. Овај и овако конципиран студијски програм једини је у академској мрежи Србије, који нуди дипломско академско -мастер- образовање из области хидрогеологије. Програм је осмишљен тако да код студента развије вештине и способности за пројектовање и извођење комплексних објеката за захват подземних вода и примену знања у најразличитијим примењеним истраживањима подземних вода у домену водоснабдевања становништва и индустрије, искоришћавања геотермалне енергије, филтрације подземних вода и заштите вода, као и заштите од подземних вода на методолошки осмишљеном и научно занованом приступу. Студијски програм Хидрогеологија омогућује дипломираним инжењерима да својим знањем, касније у пракси, значајно допринесу рационалном управљању и бољем коришћењу природних водних ресурса, очувању животног простора, евентуално и санацији постојећих водних објеката и тиме представљају важан елемент за успешни привредни развој наше земље.

spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент подземних водних ресурса 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Методологија научног рада 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Пројекат дипломског рада 3 +3 8 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Бајић Драгољуб
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Практични истраживачки рад 0 +8 3 Oбавезан   Лазић Милојко
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић - Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
Семинар 2 +2 4 Oбавезан   Бајић Драгољуб
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Поломчић Душан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока1 2 +2
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Генеза и лежишта минералних вода 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода 2 +2 5 Изборни   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Регулација издани 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Изотопска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Мелиоративна хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Лазић Милојко
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике) 2 +2 5 Изборни   Ристић - Вакањац Весна
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације) 2 +2 5 Изборни   Лазић Милојко
  Миленић Дејан
Водопривреда 2 +2 5 Изборни   Ристић - Вакањац Весна
Моделирање подземних вода 2 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години