Српски | EnglishПовршинска експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одводњавање површинских копова 2 +2 5 Oбавезан   Шубарановић Томислав
Минирање на површинским коповима 2 +2 5 Oбавезан   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Транспорт на површинским коповима 2 +2 5 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Машине за површинску експлоатацију 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Пројектовање површинских копова 2 +2 5 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Технологија површинске експлоатације 2 2 +2 5 Oбавезан   Илић Саша
Завршни рад (ПОВ) 0 +0 5 Oбавезан
Стручна пракса (ПОВ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Кричак Лазар
  Шубарановић Томислав
  Димитријевић Бојан
  Илић Саша
  Неговановић Миланка
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројекат 2 +2 5 Изборни   Колоња Божо
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одржавање рударских машина 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе операционих истраживања у рударском инжењерству 2 +2 5 Изборни   Миљановић Игор
Машине и помоћни радови на површинским коповима 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години