Српски | EnglishПодземна градња - основне академске студије

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе израде подземних просторија 2 +2 5 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Геотехничке мелиорације 2 +2 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Вентилација рудника 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
Одводњавање рудника 2 +2 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
Предмет изборног блока14 2 +2
Предмет изборног блока15 2 +2
Израда тунела и комора 2 +2 5 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Црногорац Лука
  Глигорић Милош
Подграђивање 2 +2 5 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Стручна пракса (ПГР) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Завршни рад (ПГР) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока16 2 +2
Предмет изборног блока17 2 +2
Изборни блок14 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Експлозиви и системи за иницирање 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок15 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Производња и уградња бетона 2 +2 5 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Графичка документација рудника 1 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Изборни блок16 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка својства стенског материјала 2 +2 5 Изборни   Гојковић Небојша
Заштита од минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок17 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рударска мерења 1 2 +2 5 Изборни   Ганић Александар
Транспорт и извоз у рудницима 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години