Српски | EnglishРударска мерења - основне академске студије

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодетска рачунања 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Графичка документација рудника 1 2 +2 5 Oбавезан   Милутиновић Александар
Рачун изравнања 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Методе израде подземних просторија 2 +2 5 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Предмет изборног блока18 2 +2
Предмет изборног блока19 2 +2
Рударска мерења 1 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
Инжењерска геодезија 2 +2 5 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Завршни рад (РМР) 0 +0 5 Oбавезан
Стручна пракса (РМР) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока20 2 +2
Предмет изборног блока21 2 +2
Изборни блок18 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе подземног откопавања 2 +2 5 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Изборни блок19 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Вентилација рудника 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
Машине за површинску експлоатацију 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Методе подземног откопавања лежишта угља 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
  Глигорић Зоран
  Лапчевић Вељко
Изборни блок20 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
  Лапчевић Вељко
Транспорт и извоз у рудницима 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Изборни блок21 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда тунела и комора 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Црногорац Лука
  Глигорић Милош
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
Затварање рудника 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години