Српски | EnglishПрипрема минералних сировина - основне академске студије

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Методе испитивања минералних сировина 1 2 +2 5 Oбавезан   Лазић Предраг
  Пачевски Александар
Теоријски основи припреме минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1 2 +2 5 Oбавезан   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Предмет изборног блока26 2 +2
Предмет изборног блока27 2 +2
Индустријски процеси припреме минералних сировина 1 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Пројектовање постројења у припреми минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
Стручна пракса (ПМС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Лазић Предраг
  Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Завршни рад (ПМС) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока28 2 +2
Предмет изборног блока29 2 +2
Изборни блок26 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема и рециклирање отпада 2 +2 5 Изборни   Костовић Милена
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок27 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одлагање индустријског отпада 2 +2 5 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Основи неорганске технологије 2 +2 5 Изборни   Костовић Милена
Изборни блок28 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Изборни   Вучинић Душица
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Изборни блок29 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделовање индустријских процеса у припреми минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Миљановић Игор
Микроскопске методе у припреми минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години