Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Циљеви студијског програма: 

i cheat on my husband link cheated on my husband
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Професионални статус: Дипломирани инжењер рударства

best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Радојичић Марија
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Пуцановић Зоран
  Радојичић Марија
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Васковић Нада
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Пуцановић Зоран
  Радојичић Марија
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Ивић Милица
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
  Лабан Александар
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Радојичић Марија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физика лежишта флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина 1 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Предмет изборног блока4 2 +2
Разрада нафтних и гасних лежишта 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина 2 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Производња нафте и гаса 1 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Вучинић Душица
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Производња нафте и гаса 2 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта 2 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Транспорт нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Управљање лежиштима угљоводоничних флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Гасоводни системи и компресорске станице 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Лековић Бранко
  Црногорац Мирослав
Завршни рад (НИГ) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Топлотни мотори 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Метрологија и стандардизација 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Дистрибуција гаса 2 +2 5 Изборни   Танасијевић Милош
  Маџаревић Александар
Инжењерска економика 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Експлоатација и одржавање гасоводних система 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Разрада нафтних и гасних лежишта 3 2 +2 5 Изборни  
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години