Српски | EnglishХидрогеологија - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Циљеви студијског програма: 

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
coupon for cialis printable cialis coupon cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

hiv prevention open aids testing at home
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Професионални статус: Дипломирани инжењер геологије

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Општа хидрологија 2 +3 7 Oбавезан   Ристић - Вакањац Весна
Основи екохидрогеологије 3 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни   Поломчић Душан
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Општа хидрогеологија 2 +2 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
  Живановић Владимир
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока2 2 +2
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика подземних вода 3 +2 6 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Хидрохемија 3 +2 7 Oбавезан   Драгишић Веселин
Предмет изборног блока3 0 +2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из групе стручних предмета 0 +2 +2 7 Изборни   Јемцов Игор
Теренска настава из Опште хидрологије 0 +2 +2 7 Изборни   Ристић - Вакањац Весна
  Бајић Драгољуб
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидраулика бунара 2 +3 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Истражно бушење у хидрогеологији 2 +2 6 Oбавезан   Лазић Милојко
Водоснадбевање подземним водама 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Зоран
  Јемцов Игор
Минералне воде 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
Предмет изборног блока4 2 +2
Хидрогеолошко картирање 2 +3 7 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање 0 +3 +2 4 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан   Лазић Милојко
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Заштита подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока5 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +2 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Пројектовање у хидрогеологији 3 +2 7 Oбавезан   Миленић Дејан
Геотермална енергија 2 +2 5 Oбавезан   Миленић Дејан
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
Завршни испит (ХГ) 0 +0 7 Oбавезан
Предмет изборног блока8 1 +4 +2
Предмет изборног блока9 1 +4
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава-регионална 1 +4 +2 7 Изборни   Крунић Оливера
Теренска настава група предмета 1 +4 +2 7 Изборни   Миленић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стручна пракса-искоришћавање подземних вода 1 +4 7 Изборни   Докмановић Петар
Стручна пракса-заштита подземних вода 1 +4 7 Изборни   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години