Српски | EnglishРегионална геологија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошко картирање 2 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
Стратиграфија Карпато-Балканида 1 +2 5 Oбавезан   Ганић Мери
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Oбавезан   Рундић Љупко
Реконструкција палеосредина 2 +2 5 Oбавезан   Ненадић Драженко
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +1
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Структурно тектонска анализа 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
Стратиграфија Динарида Србије 1 +2 5 Oбавезан   Радивојевић Дејан
Теренска настава - геологија 0 +3 8 Oбавезан   Рундић Љупко
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање лежишта чврстих минералних сировина 2 +2 6 Изборни   Симић Владимир
  Велојић Милош
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Методе структурно литостратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Тољић Маринко
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодиверзитет 2 +1 3 Изборни   Ганић Мери
Геологија света 2 +1 3 Изборни   Радивојевић Дејан
Геологија југоисточне Европе 2 +1 3 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Стратиграфија континентално језерског терцијара 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Неотектоника 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Вулканологија 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Гемологија 1 2 +2 5 Изборни  
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 1 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Формациона геологија 2 +2 5 Oбавезан   Рундић Љупко
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Мери
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Геологија квартара 2 +2 5 Oбавезан   Ненадић Драженко
Предмет изборног блока5 2 +2
Студијски истраживачки рад 1 0 +0 14 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 6 0 +0 1 Oбавезан
Дипломски рад (М1 РГ) 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка својства Земљине унутрашњости 2 +2 5 Изборни   Цветков Весна
Рудничка геологија 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
  Велојић Милош
Проспекција лежишта чврстих минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години