Српски | EnglishМинералогија и кристалографија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геометријска кристалографија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Систематика силиката 2 +2 5 Oбавезан   Ерић Сузана
Систематика несиликата 2 +2 5 Oбавезан   Пачевски Александар
Кристалооптика 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Кристалохемија 2 +2 5 Oбавезан   Вулић Предраг
Теренска настава из Минералогије 2 +4 8 Oбавезан   Пачевски Александар
Генетска минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Вулић Предраг
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инструменталне методе хемијске анализе 2 +2 5 Изборни  
Инструменти и методе у кристалографији 1 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Стратиграфија Карпато-Балканида 1 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Припрема минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Скенирајућа електронска микроскопија са микроаналитиком 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
  Пачевски Александар
Оптичка спектроскопија минерала (VIS-IR) 2 +2 5 Изборни  
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Геохемија литосфере 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рендгенска структурна анализа 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Рудна микроскопија 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Примењена минералогија 1 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Методе структурне анализе поликристалних материјала 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Инструменти и методе у кристалографији 2 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Примењена кристалографија 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Гемологија 1 2 +2 5 Изборни  
Менаџмент и маркентинг минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Синтеза минерала 2 +2 5 Oбавезан   Вулић Предраг
Фазне трансформације у кристалима 2 +2 5 Oбавезан   Кременовић Александар
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Студијски истраживачки рад 3 0 +0 1 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 6 0 +0 14 Oбавезан
Дипломски рад (М3 МК) 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Структуре и особине савремених материјала 2 +2 5 Изборни   Вулић Предраг
Минералне парагенезе рудних минерала 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Теоријска петрологија 2 +2 5 Изборни   Васковић Нада
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Савремени инструменти у кристалографији 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Аналитика неорганских загађивача 2 +2 5 Изборни  
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Дисперговани минерали у животној средини 2 +2 5 Изборни  
Геохемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Испитивање слојевитих силиката методом рендгенске дифракције 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години