Српски | EnglishГеологија нафте и гаса - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +1 2 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија израде бушотина 1 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Oбавезан   Тошовић Радуле
Предмет изборног блока1 2 +3
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +1
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Геологија нафте 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Разрада нафтних и гасних лежишта 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Палинофације 1 +2 3 Oбавезан   Миливојевић Јелена
Стручна пракса (М6 НГ) 0 +0 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Информатика 1 2 +3 7 Изборни   Станковић Ранка
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Физичка својства Земљине унутрашњости 2 +2 5 Изборни   Цветков Весна
Геоинформационе технологије 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка механика 2 +1 3 Изборни   Гроздановић Инес
Геологија југоисточне Европе 2 +1 3 Изборни   Стојадиновић Урош
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија нафте и гаса 2 +3 5 Oбавезан
Седиментологија Ц 2 +2 5 Oбавезан   Васић Небојша
Методе структурно литостратиграфских истраживања 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Економска оцена минералних ресурса 2 +2 4 Oбавезан   Тошовић Радуле
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Процена ресурса нафте и гаса 1 +2 4 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Производња нафте и гаса 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Студијски истраживачки рад 6 0 +0 1 Oбавезан
Дипломски рад (М6 НГ) 0 +0 15 Oбавезан
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Реконструкција палеосредина 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформатика 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Одрживи развој и минерални ресурси 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години