Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Континуални транспортни системи су најзаступљенији вид транспорта у рударству, нарочито у рудницима угља. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор.

Исход предмета: Студенти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Принцип дејства континуалних транспортних система у подземној експлоатацији. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. Помоћна транспортна средства континуалног дејства. Бункери на континуалним системима. Техничко – технолошки параметри континуалних транспортних система. Економски параметри континуалних транспортних система. Избор система за континуални транспорт.
Практична настава:
Избор дугачког транспортера са траком за транспорт расутих материја. Прорачун грабуљастих транспортера. Прорачун и избор бункера за континуални систем у руднику угља. Избор система за континуални транспорт.

Литература:

  1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.
  3. Грујић, М., 1995.: Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20

Додатни услови оцењивања: