Универзитет у Београду, Рударско - геолошки факултет
Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Општа стратиграфија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Општа стратиграфија

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: општа геологија

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као гео-науком, њеним фундаменталним принципима, основама метода стратиграфских истраживања, и основним категоријама стратиграфске класификације и номенклатуре.

Исход предмета: Спознаја о стратиграфији као геолошкој дисциплини и њеном значају у гелошким истраживањима.

Садржај предмета:

Спознаја о стратиграфији као геолошкој дисциплини и њеном значају у гелошким истраживањима.

Литература:

 1. Рундић Љ., 2007: Општа стратиграфија – уџбеник. РГФ Београд, 117 стр.
 2. Doyle, P., Bennett M.R. & Baxter, A.N., 2001: The Key to the Earth History – An Introduction to Stratigraphy. John Wiley & Sons, Chichester, 293 pgs.

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 1 0 0

   Метода извођења наставе: Видео и компјутерске презентације.

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   усмени испит 45
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 5
   семинар-и 20
   колоквијум-и 30

   Додатни услови оцењивања: