Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:242
E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

Заштита подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита подземних вода

Предавачи: доц. др Владимир Живановић, проф. др Игор Јемцов

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Хидрохемија 1и 2, Хидраулика подземних вода

Циљ предмета: Циљ је упознавање процеса загађивања и заштите подземних вода и геолошке средине

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у области заштите подземних вода од загађења.

Садржај предмета:

Техногене измене природног састава подземних вода и основни типови загађивача. Основни процеси интеракције загађивача, подземних вода и геолошке средине. Основне једначине филтрације подземних вода и миграције загађивача. Одређивање параметара загађења. Мере заштите подземинх вода од загађења. Одређивање зона санитарне заштите подземних вода

Литература:

 1. Филиповић Б.,Вујасиновић С., Заштита подземних вода, Универзитет у Београду, Београд, 1978
 2. Вујасиновић С., Загађење и заштита подземних вода-практикум, Универзитет у Београду, Београд, 1990

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 2 0 0

  Метода извођења наставе: Iнтерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци,терен

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  50
  Предиспитне обавезе Поена
  15
  15
  20

  Додатни услови оцењивања: