Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава и летња пракса (РИ ПГ-IV)

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава и летња пракса (РИ ПГ-IV)

Предавачи: проф. др Раде Токалић, доц. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 8 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: