Српски | English

Студијски истраживачки рад (ГФ)

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад (ГФ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
12 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: