Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Пројекат докторске дисертације

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Пројекат докторске дисертације

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Душан Поломчић, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, Владан Живановић, доц. др Саша Милановић, Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки, Љиљана Васић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да на свеобухватан начин представи методологију, циљеве и очекиване резултате истраживања

Исход предмета: Израда методологије и концепта истраживања израде докторске дисертације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру Пројекта докторске дисертације кандидат треба да разради концепт истраживања, предложи одговарајућу методологију, формира циљеве и представи очекиване резултате истраживања. Такође је потребно представити научни значај и допринос теме истраживања у хидрогеологији. Уз то, неопходно је формирање временског оквира и буџета за планирана истраживања.

Литература:

  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.
  3. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -