Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет:228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

Предавачи: проф. др Оливера Крунић, проф. др Дејан Миленић, проф. др Петар Докмановић, Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

Исход предмета: Овладавање методологијом истраживања минералних вода и геотермалне енергије у различитим хидрогеолошким условима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области истраживања и експлоатације минералних, термалних и термоминералних вода, као и могућности вишенаменског коришћења хидрогеотермалне енергије ниске и високе енталпије.

Литература:

  1. Филиповић Б., Крунић О., Лазић М., 2005: „Регионална хидрогеологија Србије“, РГФ-Институт за хидрогеологију, Београд
  2. Филиповић Б, 1994: Минералне воде, Пос. изд. РГФ, Београд.
  3. Драгишић В., 2005: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -