Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Машине за припрему минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине за припрему минералних сировина

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у различитим процесима припреме минералних сировина. Поред упознавања са основним принципима рада машина и њиховом конструкцијом, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна тих уређаја.

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава Уређаји за дробљење, просејавање, млевење,класирање, концентрацију и одводњавање.
Практична настава
Одвија се у лабораторији за ПМС кроз вежбе у оквиру предмета Теоријске основе ПМС.

Литература:

  1. Деушић С., Скрипта - Машине и уређаји у припреми минералних сировина, РГФ Београд, 2007
  2. Према списку

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Аудио-визуелне

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: