Српски | English

доц. др Саша Милановић

image

Име и презиме: доц. др Саша Милановић

Телефон: 3219 234; 32190232; 011 3239 261;

Е-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 239; 240;

Консултације:

Лична презентација: доц. др Саша Милановић

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Истражно бушење у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 3+2
Израда бунара Хидрогеологија ОАС 3+2
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+3
Водоснабдевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Водоснадбевање подземним водама ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Израда бунара ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Истражно бушење у хидрогеологији ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Методе хидрогеолошких истраживања ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Карактеризација и инжењеринг карстних издани ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0