Српски | English

Јелка Крушић

image

Име и презиме: Јелка Крушић

Телефон:

Е-mail: jelka.krusic@rgf.bg.ac.rs

Адреса:    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за геотехнику

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Инжењерска геологија Хидрогеологија, Геофизика, Геологија ОАС 2+2
Геолошки грађевински материјали Геотехника ОАС 2+2
Грађевинске конструкције у геотехници Геотехника ОАС 3+2
Инжењерска геодинамика Геотехника ОАС 3+2
Принципи инжењерске геологије Геотехника ОАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геолошки грађевински материјали ОАС: Геотехника 2+2+0+0
Грађевинске конструкције у геотехници ОАС: Геотехника 3+2+0+0
Инжењерска геодинамика ОАС: Геотехника 3+2+0+0
Инжењерска геологија ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Принципи инжењерске геологије ОАС: Геотехника 2+2+0+0
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања ОАС: Геотехника 1+3+0+0
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) ОАС: Геотехника 0+0+0+0