Српски | English

мастер Стеван Ђенадић

image

Име и презиме: мастер Стеван Ђенадић

Телефон: 3219-195

Е-mail: stevan.djenadic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 46

Консултације: среда 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механизацију рудника

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2018 Рударско-геолошки факултет Механизација у рударству и енегретици
Мастер 2018 Рударско-геолошки факултет

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Рударске машине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Одржавање рударских машина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Машине за површинску експлоатацију Рударско инжењерство ОАС 2+1
Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ МЕ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима Рударско инжењерство ДАС 2+2
Пројектовање рударских машина Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Машине за површинску експлоатацију ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине за транспорт на површинским коповима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине и помоћни радови на површинским коповима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одржавање рударских машина ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рударске машине ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (МЕХ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Пројектовање и избор рударских машина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0