Српски | English

проф. др Зоран Стевановић

image

Име и презиме: проф. др Зоран Стевановић

Телефон: 3219 233; fax: 3241-557

Е-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 240

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Докторат Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија
Магистратура Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија
Диплома Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+3
Водоснабдевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2
Менаџмент подземних водних ресурса Хидрогеологија ДАС 2+2
Методологија научног рада Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Регулација издани Хидрогеологија ДАС 2+2
Претходна студија оправданости Хидрогеологија ДОС 2+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура Хидрогеологија ДОС 4+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Водоснадбевање подземним водама ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Методе хидрогеолошких истраживања ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Карактеризација и инжењеринг карстних издани ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Менаџмент подземних водних ресурса ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Методологија научног рада ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0

Остало:

  1. Консултант УН ФАО, члан више међународних комисија и радних тела, Председник Скупштине Геолошког Института Србије