Српски | English

проф. др Александар Кременовић

image

Име и презиме: проф. др Александар Кременовић

Телефон: 3336-701

Е-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Студентски трг 16    Кабинет: 721

Консултације: среда 12-14; петак 12-14

Лична презентација:

Катедра: Катедра за кристалографију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2003 Рударско-геолошки факултет Кристалографија
Докторат 2000 Рударско-геолошки факултет Кристалографија
Магистратура 1995 Рударско-геолошки факултет Кристалографија
Диплома 1992 Рударско-геолошки факултет Кристалографија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Фазне трансформације у кристалима Геологија ДАС 2+2
Инструменти и методе у кристалографији I Геологија ДАС 2+2
Инструменти и методе у кристалографији II Геологија ДАС 2+2
Методе структурне анализе поликристалних материјала Геологија ДАС 2+2
Рендгенска структурна анализа Геологија ДАС 2+2
Савремени инструменти у кристалографији Геологија ДАС 2+2
Физичка кристалографија Геологија ДОС 4+0
Инструменти и методе у кристалографији Геологија ДОС 5+0
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља Геологија ДОС 4+0
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља Геологија ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Инструменти и методе у кристалографији 1 ДАС: Геологија 2+2+0+0
Инструменти и методе у кристалографији 2 ДАС: Геологија 2+2+0+0
Методе структурне анализе поликристалних материјала ДАС: Геологија 2+2+0+0
Рендгенска структурна анализа ДАС: Геологија 2+2+0+0
Савремени инструменти у кристалографији ДАС: Геологија 2+2+0+0
Фазне трансформације у кристалима ДАС: Геологија 2+2+0+0
Инструменти и методе у кристалографији ДОС: Геологија 5+0+0+0
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Физичка кристалографија ДОС: Геологија 4+0+0+0