Српски | English

проф. др Дејан Миленић

image

Име и презиме: проф. др Дејан Миленић

Телефон: 3219 284

Е-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 33/34

Консултације: понедељак 11-12:30

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2015 Рударско-геолошки факултет Хидрогеоекологија
Докторат 2004 National University of Ireland, University College Cork, Cork, R. Of Ireland
Диплома 1995 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Геотермологија Хидрогеологија ОАС 2+2
Пројектовање у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 3+3
Теренска настава из групе предмета (ГХГ57) Хидрогеологија ОАС 2+2
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи Хидрогеологија ДАС 2+2
Изотопска хидрогеологија Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације) Хидрогеологија ДАС 2+2
Претходна студија оправданости Хидрогеологија ДОС 2+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура Хидрогеологија ДОС 4+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геотермална енергија ОАС: Хидрогеологија, Инжењерство нафте и гаса 2+1+0+0
Геотермална енергија ОАС: Хидрогеологија, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије ОАС: Геофизика
ДАС: Геологија
2+2+0+0
Пројектовање у хидрогеологији ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Теренска настава група предмета ОАС: Хидрогеологија 1+4+0+0
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Изотопска хидрогеологија ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. 2007, Certificate of UNDP Technical workshop “Innovative techniques and
  2. 2007, Certificate of the 15th International Karstological School “Classical karst”-
  3. 2002, Certificate of the International Course “Variable Density flow modeling”,
  4. 2000, Certificate of the International Course "PHREEQC-2" (Hydrochemical Modelling), Amsterdam, The Netherlands