Српски | English

доц. др Драган Станков

image

Име и презиме: доц. др Драган Станков

Телефон: 3219 107

Е-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 216

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за примењену математику и информатику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Математика и информатика

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Математика I Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Математика II Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Нумеричка анализа Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Математика I Геофизика ОАС 3+3
Математика 2 Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника ОАС 3+3
Математика 3 Геофизика ОАС 3+2
Математика 1 Хидрогеологија, Геотехника, Геологија ОАС 3+3
Математика 2 Геологија ОАС 2+2
Нумеричке методе Геофизика ДАС 3+2
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике Рударско инжењерство ДОС 4+0
Посебна поглавља из математике Геофизика ДОС 2+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Информатика ОАС: Геотехника 2+3+0+0
Математика 1 ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+3+0+0
Математика 1 ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија 3+2+0+0
Математика 2 ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+3+0+0
Математика 2 ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника 3+2+0+0
Математика 2 ОАС: Геологија 2+1+0+0
Математика 3 ОАС: Хидрогеологија, Геофизика 2+2+0+0
Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Нумеричка анализа ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Нумеричке методе ДАС: Геофизика 2+3+0+0
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0
Посебна поглавља из математике ДОС: Геологија 5+0+0+0