Српски | English

проф. др Мери Ганић

image

Име и презиме: проф. др Мери Ганић

Телефон: 2632 166

Е-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 219

Консултације: уторак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за историјску геологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2006 Рударско-геолошки факултет Историјска геологија
Докторат 2006 Рударско-геолошки факултет Историјска геологија
Магистратура 1993 Рударско-геолошки факултет Историјска геологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Геонаслеђе и геотуризам Геофизика ОАС 2+2
Стратиграфија Србије Геофизика, Геологија ОАС 2+2
Историјска геологија Б Хидрогеологија, Геотехника ОАС 4+2
Геонаслеђе и геотуризам Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Геодиверзитет Геологија ДАС 2+1
Геодиверзитет Србије Геологија ДАС 2+1
Стратиграфија Карпато-балканида Геологија ДАС 2+2
Стратиграфија Паратетиса Геологија ДАС 2+2
Општа стратиграфија - одабрана поглавља Хидрогеологија, Геофизика, Геологија ДОС 4+0
Палеогеографија - одабрана поглавља Геофизика ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геонаслеђе и геотуризам ОАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Историјска геологија Б ОАС: Хидрогеологија, Геотехника 3+2+0+0
Стратиграфија Србије ОАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Геодиверзитет ДАС: Геологија 2+1+0+0
Стратиграфија Карпато-Балканида ДАС: Геологија 1+2+0+0
Стратиграфија Паратетиса ДАС: Геологија 2+2+0+0
Геологија Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0