Српски | English

проф. др Раде Токалић

image

Име и презиме: проф. др Раде Токалић

Телефон: 3219 205

Е-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 145

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за рударске радове и израду подземних просторија

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена
Магистратура 2002 Рударско-геолошки факултет Рударство

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Технике заваривања и спајања Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Израда јамских просторија Рударско инжењерство ОАС 2+1
Израда тунела и комора Рударско инжењерство ОАС 2+2
Подграђивање Рударско инжењерство ОАС 2+2
Пројектовање подземних објеката Рударско инжењерство ОАС 2+2
Организација и економика градње Рударско инжењерство ОАС 2+1
Производња и уградња бетона Рударско инжењерство ОАС 2+1
Израда подземних просторија Рударско инжењерство ОАС 2+2
Геотехнички радови у стенама Геотехника ОАС 2+1
Рударски истражни радови Геологија ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (РИ ПГ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Подградни материјали Рударско инжењерство ДАС 2+2
Одабрана поглавља из израде подземних просторија Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геотехнички радови у стенама ОАС: Геотехника 2+1+0+0
Израда тунела и комора ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе израде подземних просторија ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Подграђивање ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Производња и уградња бетона ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рударски истражни радови ОАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Стручна пракса (ПГР) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Одабрана поглавља из израде подземних просторија ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Организација градње ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Подградни материјали ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Подземни инфраструктурни објекти ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Специјални поступци израде подземних просторија ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Посебна поглавља из израде подземних просторија ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0
Пројектовање подградних система ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0