Српски | English

проф. др Александар Милутиновић

image

Име и презиме: проф. др Александар Милутиновић

Телефон: 3219 164

Е-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 218

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за рударска мерења

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2006 Рударско-геолошки факултет Рударска мерења
Докторат 2007 Рударско-геолошки факултет Рударска мерења
Магистратура 2001 Рударско-геолошки факултет Рударска мерења
Диплома 1997 Рударско-геолошки факултет Рударска мерења

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Инжењерска графика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Померање поткопаног терена и заштита објеката Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Израда графичке документације рудника Рударско инжењерство ОАС 2+2
Инструменти и прибор за мерење Рударско инжењерство ОАС 2+2
Основи геодезије Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Просторни информациони системи Рударско инжењерство ДАС 2+2
Графичка документација рудника Рударско инжењерство ДАС 2+2
Методе прогнозе померања терена услед подземних радова Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геодетски инструменти и методе мерења ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Графичка документација рудника 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Инжењерска геодезија ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Инжењерска графика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+3+0+0
Основи геодезије ОАС: Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Графичка документација рудника 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Померање поткопаног терена и заштита објеката ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Просторни информациони системи ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката ДОС: Рударско инжењерство 4+6+0+0
Просторна визуелизација рударских објеката ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Савремени геодетски инструменти и мерни системи ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0