Српски | English

проф. др Игор Миљановић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Пројекат 08М08М1 „Истраживање нових технологија, метода и феномена експлоатације и прераде металичних и неметаличних минералних сировина” - Подпројекат 6 „Истраживање феномена и метода припреме минералних сировина у циљу повећања производње племенитих и обојених метала и неметала из примарних и секундарних сировина” Домаћи развојни 1995 2000
2) Стратешки технолошки пројекат унапређење технологија у области нафте и природног гаса, подпројекат ПП-1: Унапређење технологија производње и припреме нафте и природног гаса, Пројекат С.2.09.25.0055 Домаћи стратешки 1997 2001
3) Оптимизација процеса флотирања Pb-Cu-Zn руде рудника Рудник, (ЕТР. 6. 01.0034Б) Домаћи развојни 2002 2003
4) Повећање енергетске ефикасности припреме минералних сировина у Флотацији Велики Кривељ, (НП ЕЕ301-93Б) Домаћи развојни 2002 2003
5) Енергетска и еколошка ефикасност БТО комплекса Мајдан III, Потисје Кањижа (НП ЕЕ 301-96А) Домаћи развојни 2002 2005
6) Зеолитизација електрофилтерског пепела и ровних неметаличних сировина (ев. бр. 1360) Домаћи фундаментални 2002 2005
7) Адаптивни рачунарски подржан надзорно-управљачки модел система за одводњавање површинског копа Дрмно, ЈП ПК Костолац (НП ЕЕ 102-154А) Домаћи развојни 2003 2005
8) Информациона логистика рекултивације, ревитализације и просторног уређења експлоатационих поља рудника угља Електропривреде Србије (ЕПС УГ 14/382) Домаћи развојни 2005 2006
9) Студија успостављања рачунарски подржаног информационо-управљачког система Јавног предузећа површински копови Костолац (ЕПС УГ II-275/4) Домаћи развојни 2006 2007
10) Развој ГПС подржаног система за надзор и праћење енергетских и технолошких параметара у површинској експлоатацији и слчним привредно-технолошким целинама (НП ЕЕ 232-009) Домаћи развојни 2005 2008