Underground Mining Engineering

Language

Година XVIII / Број 17 / Децембар 2010.Гагић Душан, Глушчевић Бранко

Рационализација подземне експлоатације и искоришћења лежишта угља у Србији

Донева Николинка

Принципи стабилизације стенског масива након израде подземне просторије

Милутиновић Александар,Ганић Александар,Токалић Раде,Глигорић Зоран

Геометријска контрола пројекта и одређивање елемената за обележавање транспортног нископа СТН-2а у руднику боксита "Костури"

Митић Саша, Милојевић Драган, Макар Ненад, Токалић Раде

Одводњавање јаме "Ћириковац" као део систематског одводњавања депоније пепела и шљаке из ТЕ "Дрмно" - Костолац Б

Чебашек Владимир, Гојковић Небојша

Испитивања стенског масива за потребе утврђивања критеријума лома

Недељковић Благоје, Симић Горан, Чоловић Милош

Одређивање фактора сигурности у сивој глини П.О."Добро Село" у зависности од висине и различитог угла косине методом Хоек-а

Митровић Владимир, Димитријевић Бојан, Ступар Јелка

Техника и технологија израде косо-усмерених и хоризонталних латералних бушотина за потребе одводњавања површинских копова угља

Малбашић Татјана, Митровић Владимир, Ступар Јелка

Избор компресора за потребе гаслифта

Шућур П., Ступар Јелка, Малбашић Татјана, Митровић Владимир

Кумулативна експлозивна средства за перфорирање нафтних и гасних бушотина