Подземни радови

Језик

Година XXI / Број 23 / Децембар 2013.Митић Саша, Радошевић Бранислав, Милојевић Драган, Тробозић Драган

Јамски истражни радови у лежишту бакра "Лајковача" Ваљево - Косјерић

Токалић Раде, Видановић Небојша, Савић Љубинко

Модел избора рационалне технологије израде подземних просторија за дате услове

Гагић Душан, Глушчевић Бранко

Резерве угља у лежишту као ограничавајући фактор увођењу технологија механизованог откопавања

Стоиљковић Владимир, Милутиновић Александар, Ганић Александар, Микановић Раденко

Априори оцена тачности пробоја у хоризонталној равни између VI хоризонта и поткопа П2 СД јаме "Благодат"

Мајсторовић Јелена, Вукадиновић Исидора, Илић Саша

Геотехничко зонирање тунелског ископа тунела "Вишњица"

Видановић Небојша, Вујановић Марко, Огњановић Саша, Николић Добрица

Испитивање отпора према резању угљене масе механичким средствима на примеру лежишта "Костолац"

Десподов Зоран, Чекеровски Тодор, Аџиски Ванчо

Примена ГПС технологије за управљање мобилном рудничком механизацијом у руднику бакра "Бучим"

Костовић Милена

Употреба индустријског отпада у индустрији грађевинских материјала