Подземни радови

Језик

Година XXII / Број 24 / Јун 2014.Денић Миодраг, Стојадиновић Саша, Вушовић Ненад, Кокерић Слободан, Денић Немања

Могућност примене механизованог откопавања угља у руднику "Соко", уз компаративне предности производних резултата и учинака

Донева Николинка, Хаџи-Николова Марија, Лутовац Сузана

Зависност трошкова израде хоризонталних рударских просторија у руди олова и цинка

Васиљевић Ивана, Вучковић Дејан, Сретеновић Бранислав

Подземна гравиметријска истраживања у руднику угља

Ганић Александар, Милутиновић Александар, Ганић Мери

User defined функција за трансформацију елипсоидних координата

Трифуновић Првослав, Маринковић Слободанка,Костић-Пулек Александра, Токалић Раде, Светлана Попов

Изучавање могућности примене отпадног материјала(гипса, пепела и шљаке) у грађевинарству

Глигорић Зоран, Милојевић Јелена, Бељић Чедомир

Тест корелације између процеса повратка на средњу вредност и теорије сивог система у сврху прогнозе цене метала

Николић Бранислав, Николић Светлана, Вујачић Весна, Трајковић Слободан

Развој производње олова и племенитих метала у централној Азији